Czym jest HACCP?

Procedury i normy, jakie stosuje się w miejscach gdzie produkowana lub przechowywana jest żywność, muszą być jasne i nieskomplikowane. Takim zbiorem procedur i norm jest w pewnym sensie HACCP, czyli system bezpiecznego zarządzania żywnością. 

Krakowscy specjaliści od HACCP 

haccp w KrakowieZacznijmy od wyjaśnienia enigmatycznie brzmiącego akronimu, jaki jest HAACP. Otóż pochodzi on z języka angielskiego i w oryginale brzmi: Hazard Analysis and Critical Control Points System, co po polsku tłumaczymy, jako: System Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów kontroli. Tak generalnie rzecz biorąc jest to system wzajemnie powiązanych ze sobą procedur, który realizuje zasadę najwyższego bezpieczeństwa żywności. Każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą w zakresie produkcji i obróbki żywności, jest obowiązany zgłosić swój zakład/firmę do SANEPID-u. Jest to niezbędne, jeżeli chce się uzyskać zgodę na prowadzenie tego rodzaju działalności, co w rzeczy samej, jest równoznaczne z wpisaniem do rejestru zakładów. W HACCP największy nacisk kładzie się na przyczyny zagrożeń w miejscu ich powstawania. Dzięki temu jest możliwe wykrycie i wyeliminowanie zagrożeń, przed dopuszczeniem żywności do obrotu. HACCP w Krakowie to oferta kierowana do wszystkich właścicieli, którzy prowadzą działalność polegającą na obróbce żywności. Pamiętajmy, że jest to niezbędne i nie kosztuje dużo. Dlatego warto zrobić to jak najszybciej i nie zwlekać bez takiej konieczności. Normy i procedury dotyczące żywności są wyśrubowane, oczywiście na całe szczęście dla klientów. 

Warto zaznaczyć, że zagrożeniem może być wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi. Czyli równie dobrze mogą zagrożenia mikrobiologiczne, jak również piasek, szkło, czy też środki ochrony roślin, a także detergenty i inne środki chemiczne.