Jak dostarczany jest tlen do zbiorników ściekowych?

Do napowietrzania napowierzchniowego w oczyszczalniach ścieków stosowane są aeratory, których praca powinna być wydajna oraz cicha. Urządzenie to również musi spełniać normy ISO. Popularnym typem urządzenia do napowietrzania napowierzchniowego jest aerator poziomy. Bardzo ważną rolę odgrywa poziom energochłonności.

Zastosowanie aeratora w zbiornikach

aeratorZa napowietrzanie zbiornika odpowiedzialny jest aerator który zwiększa nasycenie tlenu w wodzie. Stosowany jest zarówno w przemyśle oczyszczania ścieków, mleczarskim czy też w ogrodnictwie. Za jego pomocą można również z powodzeniem spulchniać glebę oraz stymulować trawę, aby efektywniej wzrastała. Do zbiornika z roztworem wpuszczany jest tlen i dochodzi wtedy do wymiany tlenu oraz różnego rodzaju szkodliwych gazów, który znajduje się w zbiorniku. Napowietrzenie ścieków za pomocą aeratora prowadzi do zapewniania niezbędnego tlenu w wodach oczyszczanych. Proces napowietrzania pochłania sporo energii, dlatego ważna jest energooszczędność aeratorów. Istotna jest również ich cicha praca. W odpowiednim wyborze rodzaju urządzenia ważną rolę odgrywa rodzaj cieczy, zapotrzebowanie na tlen oraz rodzaj zbiornika, w którym urządzenie ma być używane. Ciecz, która znajduje się w zbiorniku zostaje mieszana z powietrzem i tworzą się pęcherze powietrza. Urządzenie odpowiedzialne jest za mieszanie oraz napowietrzanie. Za ilość wprowadzanego tlenu odpowiedzialna jest moc turbiny w urządzeniu.

W komunalnym i przemysłowym oczyszczaniu ścieków istotną rolę odgrywa prawidłowe napowietrzenie cieszy. W tym celu używane są urządzenia nazywane aeratorami. W procesie oczyszczania zostaje wprowadzany jest tlen do zbiorników. Konstrukcja aeratora zabezpiecza przed nadmiernym hałasem oraz emisją aerozoli.