Nowoczesne zabezpieczenia ppoż

Dzisiaj znacznie rzadziej niż kiedyś wybuchają pożary w budynkach, co jest niewątpliwą zasługą zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Wiemy jak skutecznie się przed nimi chronić oraz jak minimalizować ewentualne straty.

Jak się chroni budynek przed pożarem?

zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowychW domach jednorodzinnych, zabezpieczenia przed pożarem mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, natomiast w obiektach handlowych czy magazynach, chronią nie tylko ludzi, ale także mienie. Zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowych są najbardziej innowacyjne, gdyż ten materiał budowlany jest najmniej odporny na działanie wysokich temperatur jakie panują podczas pożaru. Przede wszystkim dzielą się na czynne i bierne, które łącznie tworzą wyjątkowo efektywną ochronę. Zabezpieczenia bierne, w przypadku wystąpienia pożaru, nie są w stanie go powstrzymać, ale za to mogą znacznie uniemożliwić mu szybkie rozprzestrzenianie się, dlatego też są tak istotne. W przypadku stalowych konstrukcji są to przede wszystkich różnego rodzaju impregnaty, powłoki czy farby ognioochronne, nanoszone bezpośrednio na stalowe elementy konstrukcji. Poza taką formą zabezpieczeń, liczą się bardziej widoczne i słyszalne zabezpieczenia, które zaliczamy do czynnych. Mogą to być przede wszystkim specjalne czujniki wykrywające dym w pomieszczeniach, zbyt wysoką temperaturę wskazującą na pojawienie się ognia czy samego ognia. Również zastosowanie odpowiednich oznakowań drogi ewakuacyjnej czy miejsca, gdzie znajdują się gaśnice, znacznie zwiększa szanse na przeżycie ludzi znajdujących się wewnątrz budynku.

Stal jest w stanie w ciągu kilkunastu minut osiągnąć moment krytyczny, po przekroczeniu którego nastąpi nagła utrata jej właściwości. Wynikiem tego może być rychłe zawalenie się konstrukcji, dlatego też tak ważne są zabezpieczenia przeciwpożarowe.