Obowiązki doradców do spraw ADR

W formach, które podejmują się bardzo trudnego zadania, jakim jest organizacja przewozu towarów niebezpiecznych, muszą znaleźć zatrudnienie osoby, które będą brały odpowiedzialność za niektóre aspekty takiego transportu. Taka osoba musi ukończyć odpowiednie szkolenie oraz posiadać wiedzę kwalifikacje, które pozwolą jej pracować na danym stanowisku.

Czym zajmuje się doradca do spraw ADR?

doradcy do spraw adrInteresując się przewozami towarów niebezpiecznych musimy wiedzieć chociaż o podstawowych kwestiach. Ustawa, która nakłada na nas obowiązki, mówi o tym, że musimy znaleźć odpowiedniego doradcę od kwestii ADR, czyli osobę, która zna szczegóły przepisów, jakie obowiązują przewoźników w kwestii transportu tego typu towarów. Mogą być to na przykład paliwa w formie ciekłej albo gazy, a także takie produkty jak farby lub lakiery, które zawierają w sobie rozpuszczalniki. Rodzaje zagrożenia mogą być bardzo różne, od łatwopalnych oparów po materiały wybuchowe, przez substancje żrące. Wszystko zależy od tego, na jaki typ przewozu się zdecydujemy. Wykwalifikowani doradcy do spraw ADR będą w stanie powiedzieć nam, jak mamy zorganizować taki wymagający transport. W ten sposób uda się nam wszystko zrobić w bardzo bezpieczny sposób, dzięki czemu nie będziemy musieli obawiać się o nasze bezpieczeństwo. Kwestie normalne muszą zostać uzupełnione jeszcze przed organizacją samego przewozu.

Kierowce, który będzie jechał z takimi materiałami niebezpiecznymi, wyposażyć trzeba w kompletną dokumentację. Musi to być też osoba, która przeszła odpowiednie szkolenie z tego zakresu. Do zadań doradcy ADR należy też w dużym stopniu organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, także dla pracowników, którzy zajmują się załadunkiem oraz rozładunkiem takich niebezpiecznych produktów.