Taśmy poliuretanowe w branży spożywczej

Rola transporterów w zakładach przemysłowych jest oczywista. Przenoszą one produkty i półprodukty pomiędzy kolejnymi sektorami linii produkcyjnej. Najczęściej wykorzystuje się transportery wyposażone w taśmy gumowe, jednak jest pewna branża, która wymaga innego podejścia do zastosowanej technologii. Jest to branża spożywcza.

Taśmy poliuretanowe w transporcie na linii spożywczej

taśma poliuretanowaProdukcja spożywcza charakteryzuje się tym, że produkty i półprodukty wykorzystywane na liniach produkcyjnych często mają destrukcyjne właściwości dla materiałów gumowych. Dodatkowo guma również nie zawsze jest wskazana, jako dobry materiał do kontaktu z produktami spożywczymi. Przepisy sanitarne jasno określają przebieg procesu produkcyjnego i skład produktów jaki powinna generować ta branża. Nie jest możliwa ekspozycja niektórych z nich na składniki chemiczne zawarte w gumie. Z tego powodu wynaleziono jako materiał transportowy taśmociągu, alternatywny materiał jakim jest taśma poliuretanowa. Jest ona odporna na tłuszcze i dopuszczona do kontaktu z żywnością dzięki wytycznym amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Neutralność jej budowy fizycznej i chemicznej sprawia, że jej kontakt z produktami spożywczymi nie szkodzi tym produktom, co sprawia, że jej zastosowanie w przemyśle spożywczym jest uzasadnione. Taśmy poliuretanowe podobnie jak ich gumowe odpowiedniki dobiera się na zasadzie jej szerokości i długości. Generalnie ich budowa i opcje dostępnych parametrów jest niemal taka sama jak w gumach.

Podobna budowa do taśm poliuretanowych sprawia, że można stosować je również w innych liniach produkcyjnych, nie tylko spożywczych, jednak ich wynalezienie było spowodowane właśnie tą potrzebą i dlatego głównie tam są wykorzystywane. Ich dodatkowa odporność i neutralność chemiczna sprawia jednak, że z powodzeniem można je stosować do transportu smarów lub chemikaliów.