Właściwości kompensatorów kołnierzowych

Jedną z podstawowych właściwości fizycznych materiałów jest ich zdolność do rozszerzalności i kurczliwości w wyniku oddziaływania zmian temperatury. Z tego powodu powszechnie stosowane są kompensatory, które są elementami elastycznymi, amortyzującymi różnice objętościowe materiałów. Działają one we wszystkich kierunkach przemieszczeń liniowych, poprzecznych, skrętowych i kątowych. Dodatkowo pochłaniają drgania, hałas i naprężenia.

Zastosowania nowoczesnych kompensatorów kołnierzowych

kompensatory kołnierzoweCzęsto problem kompensacji wydłużania się i skracania przewodów instalacji grzewczych czy chłodniczych jest bagatelizowany. Pomija się go zarówno na etapie projektowania instalacji, jak również jej wykonawstwa. Niestety lekceważenie takiego zjawiska może powodować nieprzyjemne konsekwencje, na przykład w postaci zniszczenia części albo całości instalacji. Najczęściej kompensatory są stosowane do połączeń rurowych. Te rurociągi, które przewodzą ciepłe medium czy są wystawione na znaczne działanie źródeł ciepła, mogą wydłużać się w różnym stopniu. Jeżeli pojawią się przeszkody uniemożliwiające wydłużanie cieplne, wtedy naprężenia mechaniczne mogą zacząć przekraczać dopuszczalne wartości oraz powodować uszkodzenia. Warto zastosować kompensatory kołnierzowe. Odpowiedni model powinien zostać dobrany na podstawie parametrów pracy, przy uwzględnieniu nominalnego wymiaru średnicy albo boków kompensatora, wymiaru zabudowy, rodzaju mediów oraz prędkości przepływu medium (wraz z jego kierunkiem).

Aby wdrożyć rozwiązanie kompensacji, konieczne jest zastosowanie trzech elementów, w tym podpór przesuwnych, punktów stałych oraz kompensatorów. Wyłącznie prawidłowe dobranie oraz zamontowanie wszystkich wymienionych elementów będzie gwarantowało bezpieczną pracę instalacji. Szczególną uwagę warto zwrócić uwagę na dobór oraz montaż punktów stałych. Są to te miejsca, w których odcinki instalacji są poddane działaniu kompensacji.